Kruszywa w ogrodzie

Kruszywa spełniają ważną funkcję w architekturze  krajobrazu. Służą do tworzenia warstwy drenażowej, konstrukcyjnej, nośnej ciągów komunikacyjnych,  ścielenia rabat,  fundamentowania pod murki oporowe, drenażowania itd. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kruszyw: -kruszywa naturalne – powstają  z  rozpadu skał osadowych. -kruszywa łamane – powstają z pokruszenia litych skał magmowych -kruszywa budowlane – wykorzystywane są do zapraw i betonów […]

Tarasowe ukształtowanie terenu

  Nasze działki  mają różną rzeźbę terenu na samym początku użytkowania. Nie które są płaskie,  inne  bardzo strome , a jeszcze inne mają zarówno pierwszą jak i drugą cechę po trosze. Ukształtowanie terenu ma istotne znaczenie, zarówno pod względem użytkowym jak i wizualnym. Nazbyt strome tereny wymagają specjalnych rozwiązań  w celu zapewnienia dogodnego i komfortowego […]

Wady i zalety nawierzchni w ogrodach

  Wady i zalety nawierzchni w ogrodach Wady i zalety nawierzchni w ogrodach mogą być ważnym wyznacznikiem wyboru. Ciągi komunikacyjne w ogrodach są niesłychanie ważnym elementem kompozycji. Pozwalają przemieszczać się w wygodny i sprawny sposób między poszczególnymi częściami ogrodu  oraz maja wartość dekoracyjna i uatrakcyjniają roślinność znajdującą się w ich otoczeniu , pod warunkiem właściwego […]

Podstawowe zasady kształtowania ogrodów przydomowych

Powoli wizualny obraz przydomowych ogrodów zaczyna się zmieniać. Stają się one bardziej złożone z wyraźnym podziałem na części dekoracyjną, wypoczynkową i, użytkową i gospodarczą.  Odbiega się już od nasadzeń opartych na drzewach owocowych we frontowej części  działki na rzecz ozdobnych roślin. Nie eliminuje to jednak stosowania drzew i krzewów owocowych z kompozycji ogrodowej , a […]

Ogród na dachu

        Ogród na dachu to specyficzna forma organizacji przestrzeni. Ma to na celu rekompensatę ziemi zabranej pod zabudowę i wymaga wielu zabiegów dostosowawczych. Należy zadbać o odpływ wody, izolację  cieplną i przeciwwilgociową a także odpowiedni poziom ziemi, który nie naruszy wytrzymałości konstrukcyjnej budynku. W tego typu nasadzeniu należy uwzględnić wytrzymałość roślin na […]

Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania

Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania. Zieleń przy tego typu obiektach wymaga starannego zaplanowania oraz doboru gatunkowego.  Koncept dla takich obiektów powinien być odpowiednio przemyślany , aby stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku i rekreacji. Dobrze jest stworzyć kilka części i je oddzielić od siebie np. roślinami . […]

Rośliny dla obiektów służby zdrowia

Rośliny dla obiektów służby zdrowia Rośliny dla obiektów służby zdrowia to bardzo ważny składnik otoczenia takich struktur. Tereny zieleni przy obiektach służby zdrowia powinny mieć charakter wypoczynkowy i sprzyjać rehabilitacji i rekreacji.  Dobór roślin należy oprzeć na ich prozdrowotnych właściwościach, wynikających z wydzielanych przez nie substancji, które wykazują korzystny wpływ na zdrowie i sprzyjają rehabilitacji […]

Styl nowoczesny

Styl nowoczesny   Styl nowoczesny ogrodu jest kompozycją łączącą  ze sobą elementy spotykane w tradycyjnych układach z elementami charakterystycznymi dla otaczającego   współczesnego świata. Jest on eklektycznym  tworem. Do podstawowych zasad ogrodu nowoczesnego zaliczamy: dominują barwy jasne , monochromatyczne. Stosowane są rzadko spotykane wcześniej w ogrodach barwy: fiolet, seledyn, intensywna czerwień, różowy, błękit. materiały budulcowe  […]

Ogród rustykalny

OGRÓD RUSTYKALNY Ogród rustykalny, powszechnie nazywany wiejskim to element charakteryzujący  krajobraz wiejski. Ogród tego cechuje się swobodą, przypadkowością i w efekcie  naturalnością. Używane materiały powinny mieć możliwe  naturalny charakter. Stosuje się materiały podobne do ogrodu krajobrazowego: drewno, cegła, żwir, kamień. Meble ogrodowe raczej z drewna, wikliny,  a nie z plastiku czy kłute ze stali/żeliwa. Idealnym […]

Styl krajobrazowy

Styl krajobrazowy Wiek XVIII i XIX to czas rozwoju nowej tendencji w  komponowaniu ogrodów – styl krajobrazowy. Za twórcę i  prekursora tegoż stylu uznaje się Williama Kenta.  Był on architektem, malarzem, projektantem wnętrz i ogrodów. Styl nazywany powszechnie angielskim, a na “wyspie” chińskim , jest połączeniem  stylu formalnego  i swobodnego.  Ogród krajobrazowy miał imitować jak […]