Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych

20 lutego 2018 0 przez Igor

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych musi cechować się małą wrażliwością na niekorzystne warunki panujące w bezpośrednim sąsiedztwie takich obiektów. Oczywiście to tylko generalna opinia, a obiekty takie charakteryzują się różnorodną specyfiką  i wpływają niejednakowo na bezpośrednie otoczenie.  Jedne będą  generować mniej negatywnie wpływających na otoczenie zanieczyszczeń, a inne więcej.  Rolą roślin w kształtowaniu otoczenia tego typu obiektów jest głównie  funkcja izolacyjna, w ramach której rośliny mają chronić przed kurzem, spalinami, dymem, hałasem, gromadzić dwutlenek węgla, regulować wilgotność powietrza oraz tworzyć swoisty mikroklimat. Ponadto pełni funkcję wypoczynkową oraz plastyczną , poprzez łagodzenie wyglądu monotonnych zabudowań i dodawaniu im kolorytu. Rośliny takie muszą się wykazywać odpornością i małą wrażliwością na kurz, dym, pył, różne gazy,  spaliny,  suche i gorące powietrze itd. Muszą to być mało wymagające także pod względem pielęgnacyjnym i siedliskowym rośliny, których konserwacja nie wymaga zaangażowania dużych zasobów czasowych.  Jest wiele roślin, które potrafią sobie świetne radzić w takich warunkach i które nie są wymagające pod względem uprawowym.

Odpowiednim materiałem roślinnym do takiego zastosowania mogą być:

  • Klony – są to rośliny zaliczane do ruderalnych, a wiec potrafiących egzystować na terenach synantropijnych i całkowicie będących wynikiem działalności człowieka
  • Jodła Kalifornijska
  • Świerk kłujący
  • Rokitnik
  • Ligustr
  • Forsycja
  • Wierzba – roślina która rośnie niemal na całym świecie (nie licząc Antarktydy i Australii)
  • Jałowiec
  • Irga

Lista ta prezentuje tylko przykłady odpowiednich do tego rodzaju nasadzeń roślin, ale nie wyczerpuje zakresu asortymentu dostępnego na rynku, a który mógłby w tej roli się sprawdzić. Wiele zależy od specyfiki zakładu i czynników siedliskowych oraz klimatycznych panujących w rejonie zlokalizowania takiego obiektu.  Nie jest powiedziane, iż inne rośliny nie stworzą zieleni otaczającej takie miejsce i będą bezproblemowo funkcjonować. To wymaga jednak  subiektywnej analizy wielu czynników.  Podane rośliny jednak stanowią materiał nasadzeniowy, który jest wytrzymały oraz tolerancyjny na trudne warunki  i nie wymaga interwencji pielęgnacyjnej  ze strony człowieka.