Kompozycja ogrodowa

Kompozycja ogrodowa   Kompozycja ogrodowa to szczególny rodzaj układu, który polega na połączeniu wszystkich składników w taki sposób, aby tworzyły oczekiwaną przez jej twórcą całość. Jest to szczególny rodzaj kompozycji, nietypowy i specyficzny,  który cechuje się głównie zmiennością. Ta zmienność  ma heterogeniczny charakter, który może być dobowy, tygodniowy, miesięczny, sezonowy czy roczny lub wieloletni. Niezwykle […]

Wertykulacja/aeracja

Wertykulacja/aeracja Aeracja (wertykulacja) to bardzo istotny zabieg pielęgnacyjny, którego przedmiotem jest trawnik. Ma on na celu przewietrzenie podłoża. Często na skutek niewłaściwego koszenia, które pozostawia resztki trawy, niewłaściwego nawożenia, nadmiernego podlewania czy  niskiej aktywności fauny pożytecznej , dochodzi do wykształcenia się na powierzchni podłoża nieprzepuszczalnej warstwy zwanej “filcem”. Zjawisko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie trawy, […]

Kruszywa w ogrodzie

Kruszywa spełniają ważną funkcję w architekturze  krajobrazu. Służą do tworzenia warstwy drenażowej, konstrukcyjnej, nośnej ciągów komunikacyjnych,  ścielenia rabat,  fundamentowania pod murki oporowe, drenażowania itd. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kruszyw: -kruszywa naturalne – powstają  z  rozpadu skał osadowych. -kruszywa łamane – powstają z pokruszenia litych skał magmowych -kruszywa budowlane – wykorzystywane są do zapraw i betonów […]

Biocenoza

Biocenoza to ogół organizmów roślinnych i zwierzęcych , żyjących na obszarze o określonych warunkach i wzajemnie ze sobą powiązanych.

Biotop

Biotop to środowisko życia organizmów zwierzęcych i roślinnych.  Jest to wydzielona część powierzchni  ziemi , która cechuje się jednakowymi warunkami abiotycznymi . Te warunki to klimat, rzeźba terenu, powietrze, wilgotność itd…

Pergola

PERGOLA Pergola- element małej architektury ogrodowej, który w dużym stopniu wzbogaca ogród  i dostarcza cienia w słoneczne dni. Składa się ona z dwóch rzędów słupów podtrzymujących poziomą konstrukcję (nie zawsze kratową) na której rozpina się pnącze. Idealnymi roślinami do tego typu zadania są : winorośl, winobluszcz, rdest, róża, wisteria, milin oraz wiciokrzew.

Szpaler

  SZPALER Szpaler- żywa ściana,  składająca się z drzew lub krzewów sadzonych blisko siebie, której nadaje się architektoniczne kształty. Powinna być wyższa od człowieka.  Najczestszym materiałem na szpalery są : graby, żywotniki, cis, ligustr czy świerk.  

Krajobraz

Krajobraz jest fizjonomią powierzchni ziemi będącą połączeniem, synteza elementów stricte przyrodniczych oraz antropogenicznych.

Rekultywacja

  Rekultywacja terenów zieleni   Rekultywacje można zdefiniować jako przywrócenie wartości użytkowej oraz przyrodniczej  terenów zieleni , którą utraciły w wyniku zdewastowania i zniszczenia  działalnością człowieka.   Algorytm postępowania rekultywacyjnego: Etap wstępny Zdefiniowanie problemu Określenie kierunku zmian Przygotowanie dokumentacji projektowej Rekultywacja techniczna   Ukształtowanie warunków glebowych Ustabilizowanie rzeźby terenu Ukształtowanie warunków wodnych Przywrócenie lub modyfikacja […]