Wertykulacja/aeracja

Wertykulacja/aeracja

25 stycznia 2017 0 przez Igor

Wertykulacja/aeracja

Aeracja (wertykulacja) to bardzo istotny zabieg pielęgnacyjny, którego przedmiotem jest trawnik. Ma on na celu przewietrzenie podłoża. Często na skutek niewłaściwego koszenia, które pozostawia resztki trawy, niewłaściwego nawożenia, nadmiernego podlewania czy  niskiej aktywności fauny pożytecznej , dochodzi do wykształcenia się na powierzchni podłoża nieprzepuszczalnej warstwy zwanej „filcem”. Zjawisko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie trawy, a w konsekwencji na jej wartość estetyczną, która z czasem przyjmuje coraz niższą jakość. Nierzadko nawet prowadzić to może do zamierania poszczególnych części  trawnika. Przeciwdziałać takiej sytuacji ma właśnie wspomniana a aeracja (wertykulacja) , która polega na nacinaniu lub nakłuwaniu  powierzchni gleby w określonych odstępach.

Wyróżnić można dwa rodzaje tego zabiegu, których kryterium różnicującym stanowi głębokość wykonania zabiegu. Na podstawie tego wyodrębniamy aerację płytką (celem jej jest usuwanie filcu, ok.3cm) oraz wgłębną (celem jest napowietrzenie korzeni). Taką płytką aerację wykonujemy wczesną wiosną i podczas tego zabiegu dokonuje pionowych nacięć darni , a wąskie pasy usuwamy. Szczeliny natomiast uzupełniamy piaskiem. Aeracja wgłębna natomiast zapewnia ułatwione wnikanie do korzenia powietrza oraz składników mineralnych. Stymuluje to rośliny do regeneracji i rozwoju. Zabieg ten jest zwłaszcza polecany na glebach o większej spójności oraz na bardziej eksploatowanych trawnikach.

Najczęściej wykonaniu tej czynności  służy walec obrotowy z  przymocowanymi opaskami  na których znajdują się kolce. Wyrzuconą ziemie zgrabuje się i uzupełnia powstałe luki poprzez rozsypanie piasku lub torfu, który z czasem je zapełni. Taką aeracje można przeprowadzać więcej niż raz do roku , w zależności od stopnia intensywności użytkowania. Minimum jednak poleca się w przydomowych ogrodach wykonać choć jeden raz wiosną całą operację, gdyż wymiernie wpłynie na jakość naszej  murawy.