Tarasowe ukształtowanie terenu

Tarasowe ukształtowanie terenu

20 grudnia 2016 0 przez Igor

tarasowy

 

Nasze działki  mają różną rzeźbę terenu na samym początku użytkowania. Nie które są płaskie,  inne  bardzo strome , a jeszcze inne mają zarówno pierwszą jak i drugą cechę po trosze. Ukształtowanie terenu ma istotne znaczenie, zarówno pod względem użytkowym jak i wizualnym. Nazbyt strome tereny wymagają specjalnych rozwiązań  w celu zapewnienia dogodnego i komfortowego poruszania się po działce oraz odpływu wód opadowych , z drugiej strony  te bardzie płaskie są mało interesujące optycznie i często w celu  zwiększenia tej atrakcyjności wymagają modyfikacji  .   Tak więc ukształtowanie terenu może mieć charakter naturalny – będący wynikiem działania sił natury lub  sztuczny, antropogeniczny – będący wynikiem działalności człowieka.  W jednym jak i drugim niezbędne jest stworzenie warunków do odpowiedniego i mało kłopotliwego użytkowania . Różne tereny wymagają różnych rozwiązań technicznych. Jednym z nich może być tarasowe ukształtowanie  terenu.   Znane już było w czasach starożytnych  m.in. w Babilonie.  Jest to sposób , który stosowano zwykle przy dużych różnicach wysokościowych. Utrudnia komunikację , gdyż wymaga stosowania ciągów schodkowych , ale wizualnie uatrakcyjnia teren.  Rozwiązania techniczne zalezą od naszych  upodobań. Mogą to być skarpy, murki oporowe, ścianki oporowe. To już kwestia upodobań i charakteru ogrodu. W krajobrazowym stylu raczej postawimy na skarpy , aby podkreślić naturalność ogrodu , który ma imitować krajobraz naturalny, w modernistycznym zaś na ścianki oporowe. Nasze obecne ogrody to jednak mieszanka stylów i każde rozwiązanie może być właściwe z punktu  widzenia inwestora.  Należy jednak kierować się kilkoma zasadami przy kształtowaniu takiego terenu.   Skarpy powinny nie przekraczać 1,5 m wysokości ze względów plastycznych i konstrukcyjnych. Przy znacznie wyższych skarpach warto stosować uskoki wielokrotne.  Jeśli wybierzemy zaś murki oporowe   , powinniśmy je murować  nie wyższe niż 1 m oraz o szerokości od 1/2 do 1/5 wysokości ale nie mniejszej  niż 30cm.  Murki oporowe zapewniają szeroki wachlarz rozwiązań wizualnych. Mogą być tworzone z różnych materiałów , które różnią się barwą , fakturą, wytrzymałością na działanie wody i warunków atmosferycznych  oraz stopniem trudności w wykonaniu.  Może być to cegła budowlana, klinkierowa, kamień wapienny, piaskowiec, granit, bazalt itd. Murki oporowe należy budować tak aby  masy ziemi które mają zatrzymywać  nie wydostawały się z za nich. Murek taki wiec powinien wystawać ponad te masy ziemi i uniemożliwiać także spływanie wody po nim, gdyż może  to przyśpieszać jego niszczenie. Dobrze zrobić drenaż za murkiem i odprowadzenie wody opadowej. Jeśli planujemy  zastosować trawnik przy murku to warto jego fundament wysunąć   ok 20 cm w stronę zewnętrzną aby w tym miejscu nie rosła trawa i wysypać żwirem .  Ułatwi to koszenie trawy , gdyż przy ściance może być utrudnione.  Ścianki oporowe zaś są tworzone z drewna, betonu, elementów prefabrykowanych, zbrojonego gruntu.  Niektóre z nich sa mniej lub bardziej atrakcyjne ale pewnie prostsze w wykonaniu.  Tarasowe ukształtowanie  z pewnością wpłynie na uatrakcyjnienie naszej działki, a w przypadku dużych nierówności i zboczy  bardziej ja udostępni i zabezpieczy przed osuwaniem i umożliwi  wygodniejsze nasadzenie roślin.  Wszakże nie każda roślina będzie dobrze rosła na zboczu i znosiła podmywanie po ulewach.