Katalpa

Katalpa, Catapa, Surmia to roślina którą coraz częściej możemy spotkać w przydomowych ogrodach oraz w terenach zieleni miejskiej. Najpopularniejszą obecnie odmiana jest odmiana “Nana“. Jej regularny geometryczny kształt stanowi istotny atrybut przemawiający za włączaniem tej rośliny do nasadzeń.  W połączeniu z dużymi, sercowatymi i zielonymi liśćmi tworzy bezprecedensowe zjawisko wizualne. Oprócz niej znajdują się także […]

Wertykulacja/aeracja

Wertykulacja/aeracja Aeracja (wertykulacja) to bardzo istotny zabieg pielęgnacyjny, którego przedmiotem jest trawnik. Ma on na celu przewietrzenie podłoża. Często na skutek niewłaściwego koszenia, które pozostawia resztki trawy, niewłaściwego nawożenia, nadmiernego podlewania czy  niskiej aktywności fauny pożytecznej , dochodzi do wykształcenia się na powierzchni podłoża nieprzepuszczalnej warstwy zwanej “filcem”. Zjawisko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie trawy, […]

Biotop

Biotop to środowisko życia organizmów zwierzęcych i roślinnych.  Jest to wydzielona część powierzchni  ziemi , która cechuje się jednakowymi warunkami abiotycznymi . Te warunki to klimat, rzeźba terenu, powietrze, wilgotność itd…

Tarasowe ukształtowanie terenu

  Nasze działki  mają różną rzeźbę terenu na samym początku użytkowania. Nie które są płaskie,  inne  bardzo strome , a jeszcze inne mają zarówno pierwszą jak i drugą cechę po trosze. Ukształtowanie terenu ma istotne znaczenie, zarówno pod względem użytkowym jak i wizualnym. Nazbyt strome tereny wymagają specjalnych rozwiązań  w celu zapewnienia dogodnego i komfortowego […]

Podstawowe zasady kształtowania ogrodów przydomowych

Powoli wizualny obraz przydomowych ogrodów zaczyna się zmieniać. Stają się one bardziej złożone z wyraźnym podziałem na części dekoracyjną, wypoczynkową i, użytkową i gospodarczą.  Odbiega się już od nasadzeń opartych na drzewach owocowych we frontowej części  działki na rzecz ozdobnych roślin. Nie eliminuje to jednak stosowania drzew i krzewów owocowych z kompozycji ogrodowej , a […]

Ogród na dachu

        Ogród na dachu to specyficzna forma organizacji przestrzeni. Ma to na celu rekompensatę ziemi zabranej pod zabudowę i wymaga wielu zabiegów dostosowawczych. Należy zadbać o odpływ wody, izolację  cieplną i przeciwwilgociową a także odpowiedni poziom ziemi, który nie naruszy wytrzymałości konstrukcyjnej budynku. W tego typu nasadzeniu należy uwzględnić wytrzymałość roślin na […]

Rośliny dla obiektów służby zdrowia

Rośliny dla obiektów służby zdrowia Rośliny dla obiektów służby zdrowia to bardzo ważny składnik otoczenia takich struktur. Tereny zieleni przy obiektach służby zdrowia powinny mieć charakter wypoczynkowy i sprzyjać rehabilitacji i rekreacji.  Dobór roślin należy oprzeć na ich prozdrowotnych właściwościach, wynikających z wydzielanych przez nie substancji, które wykazują korzystny wpływ na zdrowie i sprzyjają rehabilitacji […]

Styl krajobrazowy

Styl krajobrazowy Wiek XVIII i XIX to czas rozwoju nowej tendencji w  komponowaniu ogrodów – styl krajobrazowy. Za twórcę i  prekursora tegoż stylu uznaje się Williama Kenta.  Był on architektem, malarzem, projektantem wnętrz i ogrodów. Styl nazywany powszechnie angielskim, a na “wyspie” chińskim , jest połączeniem  stylu formalnego  i swobodnego.  Ogród krajobrazowy miał imitować jak […]

Rekultywacja

  Rekultywacja terenów zieleni   Rekultywacje można zdefiniować jako przywrócenie wartości użytkowej oraz przyrodniczej  terenów zieleni , którą utraciły w wyniku zdewastowania i zniszczenia  działalnością człowieka.   Algorytm postępowania rekultywacyjnego: Etap wstępny Zdefiniowanie problemu Określenie kierunku zmian Przygotowanie dokumentacji projektowej Rekultywacja techniczna   Ukształtowanie warunków glebowych Ustabilizowanie rzeźby terenu Ukształtowanie warunków wodnych Przywrócenie lub modyfikacja […]