Kruszywa w ogrodzie

2 stycznia 2017 0 przez Igor

Kruszywa spełniają ważną funkcję w architekturze  krajobrazu. Służą do tworzenia warstwy drenażowej, konstrukcyjnej, nośnej ciągów komunikacyjnych,  ścielenia rabat,  fundamentowania pod murki oporowe, drenażowania itd. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kruszyw:

-kruszywa naturalne – powstają  z  rozpadu skał osadowych.

-kruszywa łamane – powstają z pokruszenia litych skał magmowych

-kruszywa budowlane – wykorzystywane są do zapraw i betonów , np. piasek

Bardzo ważnym kryterium podziału kruszyw i zarazem główną cechą jest frakcja, a wiec uziarnienie .  Tutaj  kruszywa możemy podzielić następująco:

  • piasek naturalny oraz łamany : do 2mm
  • żwir – od 2 do 63mm – służy  zarówno jako składnik betonów, robót drogowych, ścieżek w ogrodach. Niektóre pięknie kontrastują z roślinnością.
  • grys
  • pospółka
  • mieszanina kruszyw naturalnych
  • mieszanka kruszywa łamanego
  • kruszywa sztuczne: keramzyt, węglonaporyt, łupkoporyt, glinoporyt, pumeks hutniczy.

Różnią się one także barwą, wartością dekoracyjną i trwałością.