Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych

Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych. Sosny to rośliny, których obecność w naszym pięknym kraju stanowi niejako zwyczaj. Są one wszechobecne w nasadzeniach publicznych i indywidualnych.  Możemy spotkać różnorodne gatunki i odmiany, których różnorodność jest bardzo bogata. Mnogość odmian poszczególnych gatunków w postaci  dostępnych na rynku sadzonek jest ekstensywna, a mimo to nie […]

Kocimiętka – wabiąca koty roślina

Kocimiętka – wabiąca koty roślina Kocimiętka to ciekawa bylina, która znajduje swe miejsce  w  nasadzeniach w obrębie wielu terenów zieleni. Czy to miejskiej czy to otaczającej indywidualne obiekty kubaturowe.  Jest to roślina multi funkcjonalna  i o wybitnie utylitarnym charakterze. Jest wykorzystywana jako roślina ziołolecznicza w medycynie niekonwencjonalnej, alternatywnej. Medycyna ta obejmuje metody leczenia, które słabo […]

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych musi cechować się małą wrażliwością na niekorzystne warunki panujące w bezpośrednim sąsiedztwie takich obiektów. Oczywiście to tylko generalna opinia, a obiekty takie charakteryzują się różnorodną specyfiką  i wpływają niejednakowo na bezpośrednie otoczenie.  Jedne będą  generować mniej negatywnie wpływających na otoczenie zanieczyszczeń, a inne […]

Wertykulacja/aeracja

Wertykulacja/aeracja Aeracja (wertykulacja) to bardzo istotny zabieg pielęgnacyjny, którego przedmiotem jest trawnik. Ma on na celu przewietrzenie podłoża. Często na skutek niewłaściwego koszenia, które pozostawia resztki trawy, niewłaściwego nawożenia, nadmiernego podlewania czy  niskiej aktywności fauny pożytecznej , dochodzi do wykształcenia się na powierzchni podłoża nieprzepuszczalnej warstwy zwanej “filcem”. Zjawisko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie trawy, […]

Donice i pojemniki w ogrodzie

Pojemniki i donice  w ogrodzie są stosowane od zawsze i w różnych stylach ogrodowych.  Stanowią one istotny element dopełniający kompozycję ogrodową. Myślę że zwłaszcza w obecnych czasach , gdy powierzchnie naszych działek są pokryte w bardzo dużym stopniu trwałymi elementami nawierzchni ,  jedynym sposobem na ożywienie takiej powierzchni  roślinnością  , możliwe jest poprzez zastosowanie donic.  […]

Kruszywa w ogrodzie

Kruszywa spełniają ważną funkcję w architekturze  krajobrazu. Służą do tworzenia warstwy drenażowej, konstrukcyjnej, nośnej ciągów komunikacyjnych,  ścielenia rabat,  fundamentowania pod murki oporowe, drenażowania itd. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kruszyw: -kruszywa naturalne – powstają  z  rozpadu skał osadowych. -kruszywa łamane – powstają z pokruszenia litych skał magmowych -kruszywa budowlane – wykorzystywane są do zapraw i betonów […]

Biocenoza

Biocenoza to ogół organizmów roślinnych i zwierzęcych , żyjących na obszarze o określonych warunkach i wzajemnie ze sobą powiązanych.

Biotop

Biotop to środowisko życia organizmów zwierzęcych i roślinnych.  Jest to wydzielona część powierzchni  ziemi , która cechuje się jednakowymi warunkami abiotycznymi . Te warunki to klimat, rzeźba terenu, powietrze, wilgotność itd…

Tarasowe ukształtowanie terenu

  Nasze działki  mają różną rzeźbę terenu na samym początku użytkowania. Nie które są płaskie,  inne  bardzo strome , a jeszcze inne mają zarówno pierwszą jak i drugą cechę po trosze. Ukształtowanie terenu ma istotne znaczenie, zarówno pod względem użytkowym jak i wizualnym. Nazbyt strome tereny wymagają specjalnych rozwiązań  w celu zapewnienia dogodnego i komfortowego […]

Wady i zalety nawierzchni w ogrodach

  Wady i zalety nawierzchni w ogrodach Wady i zalety nawierzchni w ogrodach mogą być ważnym wyznacznikiem wyboru. Ciągi komunikacyjne w ogrodach są niesłychanie ważnym elementem kompozycji. Pozwalają przemieszczać się w wygodny i sprawny sposób między poszczególnymi częściami ogrodu  oraz maja wartość dekoracyjna i uatrakcyjniają roślinność znajdującą się w ich otoczeniu , pod warunkiem właściwego […]