Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej

Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej

26 lutego 2018 0 przez Igor

Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej

Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej ? Inwentaryzacja aktualnej  szaty roślinnej przestrzeni, która ma być terenem działania twórcy ogrodu jest niezwykle istotna. Każdy kto ma zamiar tworzyć kompozycję na danym terenie musi w pierwszej kolejności zdobyć informacje na temat jej aktualnego stanu i wyglądu. Jest to niezbędne gdyż pozwala dostosować  działania do aktualnego stanu i ewentualnie ustalić czy niektóre rozwiązania są możliwe do wprowadzenia.  Często lepiej dostosować projekt do aktualnych warunków niż zmieniać całkowicie przestrzeń. Zwłaszcza, iż wymaga to często wiele wysiłku oraz nakładów finansowych. Z tego tytułu warto się ze stanem faktycznym zapoznać samodzielnie i nie opierać się tylko na tzw. badaniu przedmiotowym będącym jedynie relacją inwestora. Dokonując analizy szaty roślinnej uzyskujemy bardzo istotne informacje o:

  • jej rozmieszczeniu i wzajemnych odległościach oraz odległościach od punktów stałych (np. płot, obiekt kubaturowy)
  • składzie gatunkowym
  • zdrowotności roślin
  • wartość użytkową
  • wartość dekoracyjną

Na podstawie tych fundamentalnych i niezbędnych informacji możemy zdecydować o ewentualnej adaptacji bądź wyeliminowaniu z komponowanej przestrzeni poszczególnych egzemplarzy.

Wyróżnić możemy dwa rodzaje inwentaryzacji: ogólną i szczegółową.

  • Inwentaryzacja ogólna jest sporządzana przy okazji wykonywania projektu budowlanego. Na jej podstawie architekt decyduje o możliwości zaadoptowania lub eliminacji poszczególnych elementów składowych obecnej zieleni. Ogranicza się on przy wykonywaniu spisu do oznaczenia rodzaju i gatunków oraz rozmieszczenia roślin na działce. Efektem tego jest sporządzenie mapy i ponumerowanie poszczególnych roślin. Do mapki dołączona jest tabelka oraz krótka charakterystyka obecnej zieleni. W tabeli wyszczególnia się nazwę, nazwę łacińską, ilość sztuk lub powierzchnię  rozstawy. Dodatkowo  obecne są kolumny z oceną wartości poszczególnych pozycji oraz dyspozycjami odnoszącymi się do przeznaczenia.
  • Inwentaryzacja szczegółowa sporządzana jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Taki wykaz zawiera nazwę rośliny, jej nazwę łacińską, gatunek, odmianę. Ponadto średnicę lub obwód pnia mierzone na wysokości 130 cm, średnice korony, określenie wysokości oraz stan zdrowotności.  Wszystkie składniki zieleni przenosi się na mapę i numeruje oraz oznacza graficznie według odpowiedniej konwencji. Do niej dołączone są w odpowiedniej tabeli parametry, które były przedmiotem analizy.