Kompozycja ogrodowa

Kompozycja ogrodowa

7 marca 2018 0 przez Igor

Kompozycja ogrodowa

Kompozycja ogrodowa

 

Kompozycja ogrodowa to szczególny rodzaj układu, który polega na połączeniu wszystkich składników w taki sposób, aby tworzyły oczekiwaną przez jej twórcą całość. Jest to szczególny rodzaj kompozycji, nietypowy i specyficzny,  który cechuje się głównie zmiennością. Ta zmienność  ma heterogeniczny charakter, który może być dobowy, tygodniowy, miesięczny, sezonowy czy roczny lub wieloletni. Niezwykle ważna jest tu świadomość  specyfiki tworzywa, które stanowi główny materiał za pomocą którego organizujemy przestrzeń. Są to rośliny, które są z natury zmienne. Z tego tytułu przystępując do aranżacji i rozmieszczenia względem siebie roślin ją budujących, należy uwzględnić przestrzeń i miejsce wokół nich i odległość od innych osobników. Jest to niezbędne jeśli rośliny, które sadzimy  docelowo mają osiągnąć większe rozmiary i na skutek tego mogłyby w przyszłości zagłuszyć sąsiadujące rośliny.

Może to skutkować konkurowaniem roślin o przestrzeń do rozwoju oraz w efekcie deformację i spadek atrakcyjności każdej z nich. Finalnie wpłynie to na całościowy spadek dekoracyjności kompozycji. Niezbędna jest więc odpowiednia wiedza na temat wzrostowych parametrów materiału roślinnego, który próbujemy wykorzystać w kształtowaniu zieleni. W krajobrazie żaden element nie występuje w izolacji od  otoczenia. Dlatego aby kompozycja miała trwały charakter i była atrakcyjna  należy przed rozpoczęciem kształtowania przestrzeni uwzględnić wiele czynników. Oto one:

  • Warunki przyrodnicze – określenie to obejmuje takie wskaźniki jak rodzaj gleby, jej żyzność, struktura, odczyn, poziom wód gruntowych,  istniejąca szata roślinna (analizowana w procesie inwentaryzacji) czy zachwaszczenie.
  • Warunki geograficzne – klimat panujący na danym terenie, wahania temperatur, wiatr, nasłonecznienie, jakość powietrza, mikroklimat
  • Warunki urbanistyczne – odległość od linii komunikacyjnych, położenie obiektu, charakter otoczenia itd.
  • Warunki społeczne – upodobania inwestora dotyczące programu funkcjonalnego, doboru roślin, preferencji co do stylu ogrodu oraz posiadania chęci i zasobów czasowych do jego pielęgnacji.

Kompozycja ogrodowa

Jak widać nie można w kształtowaniu przestrzeni opierać się tylko i wyłącznie na wartościach plastycznych i kształtach oraz barwie składników kompozycji. Ogród musi być przemyślany i dlatego warto poświecić więcej czasu na przygotowanie oraz zdobycie niezbędnych informacji na poszczególne  obszary poddane analizie. O rośliny najlepiej pytać w szkółkach. Kompetentni ogrodnicy z pewnością pozwolą nam dobrać właściwy materiał nasadzeniowy do danych warunków. Dodatkowo ocenią czy rośliny które spełniają nasze kryteria atrakcyjności będą odpowiednie do naszej aranżacji lub doradzą odmienne ich wykorzystanie od naszego zamierzenia.