Ogrodzenia

1 lutego 2020 Wyłączono przez Igor

Ogrodzenie to jedna z podstawowych kwestii dla posiadaczy działek. Jest ono wznoszone na granicach działki. Poza funkcją dekoracyjną, pełni bardzo istotne funkcje dla komfortu życia właścicieli. Należy do nich zabezpieczanie prywatności właścicieli, ochrona przed wiatrem, hałasem, zwierzętami, innymi istotami nie mającymi prawa wstępu oraz dociekliwym wzrokiem sąsiadów W prawie budowlanym określane jest jako urządzenie budowlane i musi spełnić kilka podstawowych warunków.

Oto podstawowe kryteria normatywne jakimi powinny cechować się zgodne z prawem wykonane ogrodzenia:

 • nie może stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt
 • zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 180 cm ostrych elementów
 • takie komponenta ogrodzenia jak bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz
 • furtki nie mogą utrudniać przedostawania się za ich pomocą  osobom niepełnosprawnym
 • wartość szerokości furtki powinna wynosić 90 cm , natomiast bramy 240 cm. W przypadku bram pożarowych ta szerokość wynosi 360cm
 • ogrodzenia też powinny być ażurowe na wysokości przy najmniej 60 cm. Minimalna powierzchnia prześwitów, która umożliwia swobodny przepływ powietrza powinna wynosić 25% w strukturze znajdującej się między słupami.

Oczywiście wysokości ogrodzeń mogą przyjmować różną wielkość w zależności od preferencji właścicieli. 

Do podstawowych materiałów stanowiących tworzywo budulcowe ogrodzeń zaliczamy:

 • kamień
 • beton (monolityczne konstrukcje)
 • w ostatnim czasie także pustaki w murowanych ogrodzeniach
 • cegła
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • drewno
 • roślinność nasadzona w odpowiednio zwarty i liniowy sposób. Tworząca ścianę zieleni i spełniająca funkcję „żywego”  ogrodzenia