Czereśnie w nowym wymiarze? Jakie korzyści daje podkładka  Gisela 5

Czereśnie w nowym wymiarze? Jakie korzyści daje podkładka Gisela 5

2 lutego 2020 Wyłączono przez Igor

Czereśnie w nowym wymiarze? Jakie korzyści daje podkładka Gisela 5. Czereśnie chyba każdy z nas zna. Z ich płodami, a więc kulistymi pestkowcami o bardzo atrakcyjnych i powszechnie docenionych walorach smakowych. O ile odmian czereśni, różniących się wielkością, barwą, kształtem czy okresem dojrzewania dostępnych jest na rynku bardzo wiele, o tyle podkładek na których są rozmnażane te odmiany już mniej. Podkładka jest natomiast bardzo ważnym komponentem drzewka owocowego, gdyż decyduje o wielu cechach jakimi będzie się dana roślina charakteryzować. Do cech tych możemy zaliczyć :

  • wielkość docelową
  • tempo i siłę wzrostu
  • kształt korony oraz pokrój
  • wejście w okres owocowania, mierzone czasem po jakim następuje pojawienie się pierwszych owoców
  • wymagania glebowe, a w konsekwencji przydatność do konkretnych warunków terenowych

Są to główne cechy jakie odznaczają względem siebie poszczególne rośliny w kontekście podkładki, która leży u ich „podłoża” .

Najpopularniejsze obecnie podkładki stosowane przy produkcji drzewek czereśni w szkółkach to :

Najstarszą i najbardziej znaną podkładką jest czereśnia ptasia, która cechuje się silnym wzrostem oraz jednolita dla wszystkich odmian zgodnością fizjologiczną. Pod względem przyrodniczym jest ona także najmniej wrażliwa na słabsze warunki glebowe. Obecnie jednak najbardziej rozpowszechnioną i wykorzystywaną w szkółkarskiej produkcji czereśni podkładką jest Colt. Cechuje się ona atrakcyjnym pokrojem drzewka odmiany na niej uszlachetnionej i nieco bardziej karłową w stosunku do czereśni ptasiej wzrostem. Jest odpowiednia do sadów o intensywnej technologii produkcji. My zajmiemy się tą ostatnią gdyż to ona stanowi przedmiot tego wpisu, a więc podkładką gisela 5 .

Gisela 5

Gisela to podkładka stosowana do uszlachetniania czereśni od niedawna i jeszcze nie do końca znana szerszej rzeszy klientów szkółek. A powinna wpisać się do świadomości konsumentów jako jedna z możliwości wyboru nabywanej sadzonki czereśni, gdyż odznacza się wartościowymi walorami. Są to zalety, które mogą zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagającej kategorii nabywców. Czereśnie rozmnażane na podkładce Gisela 5 cechują się bardziej karłowym, w stosunku do coltu i czereśni ptasiej docelowym wzrostem. Jest to ważna właściwość głównie dla ogrodników amatorów, którzy chcą wzbogacić swoje nasadzenie o drzewko czereśni i cieszyć się własnym owocem, a niestety nie posiadają dużej przestrzeni na rozwój większych gabarytowo wersji tej rośliny. Ponadto nie posiadają bądź to zasobów czasowych lub umiejętności aby regularnie kształtować bardziej intensywnie rozwijające się czereśnie oparte na colcie i czereśni ptasiej.

Również dla sadowników

Jest to także bardzo atrakcyjny materiał roślinny dla profesjonalnych sadowników, gdyż pozwala na intensywną produkcję w mniejszym rozstawie roślin. Inną cenną, a wynikającą z siły wzrostu i docelowej wielkości jest komfort zbioru owoców, gdyż nie wymaga wspinania się po dużych drzewach oraz stosowania wysokich drabin. Różnica we wzroście pomiędzy Gisela 5, a czereśnią ptasią kształtuje się na poziomie procentowym 30-50 %. Wynika z tego , że drzewko owocowe produkowane na czereśni ptasiej może nawet osiągnąć dwukrotnie większy gabaryt wysokościowy w tym samym czasie bytowania niż czereśnia produkowana na podkładce Gisela 5. Inną wartość jaką zaobserwowano jest wcześniejsze rozpoczynanie owocowania , które skutkuje nawet dwukrotnie większym plonem w przestrzeni pierwszych 6 lat niż ma to miejsce u odmian rozmnażanych na colcie lub czereśni ptasiej.

Pod względem przyrodniczych warunków jej bytowania jest w pełni kompatybilna do naszych warunków klimatycznych, mrozoodporna i względnie odporna na krótkotrwałe okresy suszy. Przy dłuższych okresach bezopadowych naturalnie nie pozostaje niewzruszona, choć bardziej je odczuwa niż czereśnia ptasia. Niemniej , głównie w okresie owocowania warto dostarczyć każdej owocowej roślinie w miarę możliwości odpowiednią ilość wody, gdyż jej brak wpłynie negatywnie na jakość owoców i wielkość plonu. Niezależnie od podkładki na której drzewko zostało uszlachetnione.

Czy warto?

Myślę że warto zainteresować się tą podkładką. Czereśnia na Gisela 5 to bardzo wartościowy materiał roślinny. Przynosi wiele korzyści. Korzyści te z pewnością przewyższają jedyna tylko jej wadę – cenę. Choć ta również nie należy do nadmiernie wygórowanych. Sadzonki czereśni na podkładce Gisela 5 można już nabyć w cenie od 25 zł. Porównując do 15 zł ceny rośliny na colcie jest to znaczna różnica, ale warta zaakceptowania jej. W końcu to zakup na lata, a przyjemność ze spożywania wyhodowanych we własnych warunkach owoców – bezcenna.