Aleja

12 lutego 2016 0 przez Igor

Aleja-droga kołowa lub piesza , biegnąca między równolegle rozstawionymi rzędami drzew lub innych obiektów.