Rekultywacja

14 lutego 2016 0 przez Igor

 

Rekultywacja terenów zieleni

 

Rekultywacje można zdefiniować jako przywrócenie wartości użytkowej oraz przyrodniczej  terenów zieleni , którą utraciły w wyniku zdewastowania i zniszczenia  działalnością człowieka.

 

Algorytm postępowania rekultywacyjnego:

Etap wstępny

 • Zdefiniowanie problemu
 • Określenie kierunku zmian
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej

Rekultywacja techniczna

 

 • Ukształtowanie warunków glebowych
 • Ustabilizowanie rzeźby terenu
 • Ukształtowanie warunków wodnych
 • Przywrócenie lub modyfikacja warunków glebowych
 • Budowa infrastruktury technicznej

Rekultywacja biologiczna

 • Ustabilizowanie zboczy za pomocą roślinności zadarniającej
 • Zapobieganie erozji
 • Zagospodarowanie biologiczne projektowanych zbiorników wodnych

Etap zagospodarowania biologicznego

 • Zagospodarowanie wstępne (zastosowanie roślinności pozwalającej w krótkim tempie uzyskać efekt pokrycia terenu zielenią)
 • Zagospodarowanie docelowe (zastosowanie roślin ostatecznie przewidzianych w projekcie rekultywacji danego terenu)