Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej

Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej Na czym polega i jak wykonywać inwentaryzację szaty roślinnej ? Inwentaryzacja aktualnej  szaty roślinnej przestrzeni, która ma być terenem działania twórcy ogrodu jest niezwykle istotna. Każdy kto ma zamiar tworzyć kompozycję na danym terenie musi w pierwszej kolejności zdobyć informacje na temat jej aktualnego stanu i […]

Lilaki w ogrodzie

Lilaki w ogrodzie Lilaki w ogrodzie stanowią w naszym kraju  już niemal sytuację zakrawającą o  konwenans.  Wielu użytkowników indywidualnych obiektów posiada lub posiadało w swej otaczającej budynek przestrzeni te wspaniałe rośliny. Dotyczy to także kształtowania terenów zieleni w strukturach miejskich. Tam także znajdziemy lilaki w różnej roli i odsłonie odmianowej. Pełnią one w takich nasadzeniach […]

Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych

Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych Najpiękniejsze odmiany sosen karłowych. Sosny to rośliny, których obecność w naszym pięknym kraju stanowi niejako zwyczaj. Są one wszechobecne w nasadzeniach publicznych i indywidualnych.  Możemy spotkać różnorodne gatunki i odmiany, których różnorodność jest bardzo bogata. Mnogość odmian poszczególnych gatunków w postaci  dostępnych na rynku sadzonek jest ekstensywna, a mimo to nie […]

Kocimiętka – wabiąca koty roślina

Kocimiętka – wabiąca koty roślina Kocimiętka to ciekawa bylina, która znajduje swe miejsce  w  nasadzeniach w obrębie wielu terenów zieleni. Czy to miejskiej czy to otaczającej indywidualne obiekty kubaturowe.  Jest to roślina multi funkcjonalna  i o wybitnie utylitarnym charakterze. Jest wykorzystywana jako roślina ziołolecznicza w medycynie niekonwencjonalnej, alternatywnej. Medycyna ta obejmuje metody leczenia, które słabo […]

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych

Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych Roślinność odpowiednia dla otoczenia zakładów przemysłowych musi cechować się małą wrażliwością na niekorzystne warunki panujące w bezpośrednim sąsiedztwie takich obiektów. Oczywiście to tylko generalna opinia, a obiekty takie charakteryzują się różnorodną specyfiką  i wpływają niejednakowo na bezpośrednie otoczenie.  Jedne będą  generować mniej negatywnie wpływających na otoczenie zanieczyszczeń, a inne […]