Ogród na dachu

        Ogród na dachu to specyficzna forma organizacji przestrzeni. Ma to na celu rekompensatę ziemi zabranej pod zabudowę i wymaga wielu zabiegów dostosowawczych. Należy zadbać o odpływ wody, izolację  cieplną i przeciwwilgociową a także odpowiedni poziom ziemi, który nie naruszy wytrzymałości konstrukcyjnej budynku. W tego typu nasadzeniu należy uwzględnić wytrzymałość roślin na […]

Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania

Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania Roślinność odpowiednia dla ośrodków oświaty i wychowania. Zieleń przy tego typu obiektach wymaga starannego zaplanowania oraz doboru gatunkowego.  Koncept dla takich obiektów powinien być odpowiednio przemyślany , aby stworzyć odpowiednie warunki do wypoczynku i rekreacji. Dobrze jest stworzyć kilka części i je oddzielić od siebie np. roślinami . […]

Rośliny dla obiektów służby zdrowia

Rośliny dla obiektów służby zdrowia Rośliny dla obiektów służby zdrowia to bardzo ważny składnik otoczenia takich struktur. Tereny zieleni przy obiektach służby zdrowia powinny mieć charakter wypoczynkowy i sprzyjać rehabilitacji i rekreacji.  Dobór roślin należy oprzeć na ich prozdrowotnych właściwościach, wynikających z wydzielanych przez nie substancji, które wykazują korzystny wpływ na zdrowie i sprzyjają rehabilitacji […]