Ogród formalny

Ogród formalny     Ogród formalny jest jednym z podstawowych stylów komponowania przestrzeni ogrodowej. “Głównym bohaterem ogrodu formalnego jest człowiek , wraz z jego percepcja przestrzeni, wyznaczana przez klasyczne zasady geometrii, proporcji i symetrii”¹. Ogród Formalny wiąże swój początek z renesansowymi ogrodami Włoskimi.  Ich głównymi cechami były: Założenie ogrodowe oparte o główna oś symetrii Budynek […]